[ti:无处不在] [ar:孙楠] [al:南极光] [00:00.00] [00:18.00]曲:孙楠 词:刘沁 [00:19.00] [01:37.00][00:20.00]心轻轻被爱触动 [01:40.00][00:23.00]爱融入到阳光中 [01:42.00][00:25.00]雨后吹来那清凉的风 [01:47.00][00:30.00]温暖在不停集中 [01:49.00][00:32.00]我们也被爱包容 [01:51.00][00:34.00]每一种表情都相通 [01:56.00][00:39.00]攀喜马拉雅山峰 [01:58.00][00:41.00]飞翔在澳洲天空 [02:00.00][00:44.00]漫步在多瑙河畔 [02:05.00][00:48.00]跟着非洲的节拍 [02:07.00][00:50.00]快乐企鹅在摇摆 [02:10.00][00:53.00]我只想大声对你说 [02:13.00][00:56.00]Aku na ma ta ta [03:31.00][03:12.00][02:35.00][02:16.00][01:18.00][01:00.00]Oh ah yi ao yi ya ao [03:36.00][03:17.00][02:39.00][02:21.00][01:23.00][01:04.00]飘洋过海聚到一起来 [03:40.00][03:22.00][02:44.00][02:26.00][01:28.00][01:09.00]Oh ah yi ao yi ya ao [03:45.00][03:26.00][02:49.00][02:30.00][01:32.00][01:13.00]我们的爱无处不在 [03:53.00][03:49.00]无处不在 [02:54.00] [04:05.00]非常歌词 [04:06.00]