[ti:close to you(音译)] [ar:W-inds] [al:Because of you] [offset:500] [00:12.19]kimi wo kitto sakashi teda [00:17.80]tsuudo mo tometeda [00:21.13] [00:23.16]hidori te ikirareru [00:26.45]soo omoi aru ite tamachite [00:31.85] [00:34.17]Just thinkin of you [00:36.30]ai suru sono tsu yo sa wo [00:42.30]ima shiri hajimete [03:19.37][00:44.65]▲ You can take me to heaven [03:21.83][00:47.28]dobi dasu basa kureru [03:24.61][00:50.01]kimi wa Angel [03:28.55][00:54.15] [03:30.24][00:55.76]All through 24/7 (Twenty-four seven) [03:32.90][00:58.41]kimi ni ai dakute [03:35.74][01:01.11]itsu demo doko demo hana rete itemo [03:39.90][01:05.27](Im)close to you No NO [03:45.24][01:10.94](Ill)close to you Yeah Yeah ▲ [03:50.83][01:15.82] [01:18.38]Sunny day [01:20.29]sora no ao sa ni kokoro o sokureru [01:29.55]kimi wo nakuseba ka re a bona [01:34.87]sonna boku dakara [01:38.37] [01:40.43]Just thinkin of you [01:42.52]kimi ni a u mae no boku wo [01:48.31]omoi da senai [02:57.30][01:50.83]★ You can take me to heaven [02:59.79][01:53.55]dobi dasu yuki kureru [03:02.60][01:56.31]kimi wa Angel [03:06.45][02:00.57] [03:08.21][02:01.97]All through 24/7 (Twenty-four seven) [03:10.91][02:04.54]kimi wo shiri takute [03:13.64][02:07.29]ima yori dare yori moodo tsuudo [03:17.67][02:11.27](Ill)close to you ★ [02:13.07]segai te Whats goin on? [02:15.63]kisu ga raga a da dora suri(Tragedy) [02:18.53]kanashii nyusu kamata [02:21.24]mujo wo jobo yoso wooteru [02:24.02] [02:25.16]sonna yoruwa [02:29.26]kimini ai tai itsu mo yori moodo [02:34.97]You can take me to heaven [02:37.75]ai wo o shiete kureru [02:40.43]kimi wa Angel [02:44.72] [02:46.21]All through 24/7 (Twenty-four seven) [02:48.73]kimi ni ai dakute [02:51.45]itsu temo doko temo hanarete itemo [02:55.55](Im)close to you