[ti:劲草娇花] [ar:林姗姗] [al:] [00:00]劲草娇花 [00:04.55]曲:方植 词:周聪 [00:07.87]演唱:林姗姗 [00:11.80] [00:25.28]我愿似花娇美 [00:30.74]愿明月皎洁常圆 [00:35.44]看芳草青青 [00:38.42]那堪娇花快谢 [00:42.73]明月不常圆 [02:31.98]你莫说花娇美 [02:37.48]奈何落花最凄酸 [01:56.55][00:58.51]那春风轻吹 [01:59.32][01:01.69]青青芳草满地 [02:02.90][01:05.28]为何又偷自怨 [02:07.81][01:10.07]落花令人魂欲断 [02:13.42][01:15.67]桃李争春竞谁艳 [02:18.99][01:21.66]自觉是苦也是甜 [02:24.77][01:27.25]捱尽相思肠断 [01:34.29] [00:48.12]我亦爱花娇美 [00:53.95]莫提落花最凄酸 [02:42.24]看娇花生娇 [02:45.31]那比芳草翠绿 [02:49.63]同来度春日暖