Nightwish - 主页

随便听几首

Nightwish歌迷最喜欢的歌曲

全部33首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 She Is My Sin高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 Sleeping Sun高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 Astral Romance

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 Wishmaster高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 Ever Dream高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 Walking in the Air高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 Over The Hills And Far Away高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 Elvenpath高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 Beauty and the Beast高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 The Carpenter高清MV

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Nightwish的精选专辑

全部7张专辑

Nightwish的演唱会

全部3场演唱会

Nightwish的个人档案

更多详细资料

暂无

Nightwish的留言板

正在载入,请稍候...