[ti:睡莲] [ar:黄莺莺] [al:最初的] [offset:500] [00:02.29] 黄莺莺 [00:07.94] 睡莲 [00:13.99] [02:11.56][00:23.76]你是朵盈洁的睡莲 [02:22.30][00:35.55]飘浮在青春的水面 [02:32.86][00:46.29]我是如此如此的羞见 [02:43.27][00:56.87]羞见你醉人的笑靥 [01:07.67]你是瓣上露珠点点 [01:18.20]闪烁着爱情的诗篇 [01:28.68]我是如此如此的羞见 [01:39.38]羞见你滑落绿波间 [01:53.89]