[ti:枉凝眉(陈力)] [ar:红楼梦] [al:红楼梦] [by:mp3.91.com] [offset:500] [00:00.72]枉凝眉 [00:05.15]制作:MP3.91.COM [00:09.02]一个是阆苑仙葩, [00:17.61]一个是美玉无瑕。 [00:25.77]若说没奇缘,今生偏又遇着他; [00:41.86]若说有奇缘,如何心事终虚化! [01:05.72]啊…… [01:24.05]一个枉自嗟呀, [01:31.59]一个空劳牵挂; [01:39.16]一个是水中月, [01:45.83]一个是镜中花。 [01:53.91]想眼中,能有多少泪珠儿? [02:09.40]怎经得秋流到冬尽,春流到夏! [02:32.65]啊……