[ti:半个月亮爬上来] [ar:付佳明] [al:静夜明歌] [offset:500] [00:03.00]付佳明 - 半个月亮爬上来 [00:06.00]青海民歌 词曲:王洛宾 [00:09.00] [00:15.00]-------- [03:39.61] [00:47.79]半个月亮爬上来 [03:43.10] [00:51.36]伊啦啦 爬上来 [02:38.91] [00:55.81]照着我的姑娘梳妆台 [02:43.30] [01:00.22]伊啦啦 梳妆台 [03:56.31] [01:04.64]请你把那纱窗快打开 [04:00.76] [01:09.12]伊啦啦 快打开 [04:05.21] [01:13.50]伊啦啦 快打开 [04:09.59] [01:18.01]再把你那玫瑰摘一朵 [04:14.01] [01:22.37]轻轻地扔下来 [04:18.55] [01:26.66]再把你那玫瑰摘一朵 [04:27.41] [01:31.29]轻轻地扔下来 [04:35.25] [01:35.43]---- [03:47.54]为什么我的姑娘不出来 [03:51.93]伊啦啦 不出来