[ti:牧羊姑娘] [ar:凤飞飞] [al:凤起云拥] [offset:0] [00:01.01]牧羊姑娘 - 凤飞飞 [00:02.56]词:中国民歌 [00:03.87]曲:陈志远 [00:05.26] [00:18.99]对面山上的姑娘 [00:23.86] [00:24.49]你为谁放着那群羊 [00:30.04] [00:30.98]泪水湿透了你的衣裳 [00:36.63]你为什么这样悲伤 悲伤 [00:42.38] [01:07.63]山上这样的荒凉 [01:12.76] [01:13.38]草儿是这样的枯黄 [01:18.82] [01:19.76]羊儿再没有食粮 [01:25.04] [01:25.61]主人的鞭儿举起的打在我身上 [01:31.67] [01:56.68]北风吹得我冰凉 [02:02.14]我愿靠在羊儿的身旁 [02:07.69] [02:08.51]再也不愿回村庄 [02:13.84] [02:14.56]主人的屠刀闪亮亮宰着我的羊