[ti:秋诗篇篇] [ar:刘家昌] [al:月满西楼] [00:01.45]秋诗篇篇 [00:02.35] [00:03.26]演唱:刘家昌 [00:04.35] [00:08.27]深秋枫又红秋去留残梦 [00:21.95]我心付诸于流水 [00:28.15]恰似落叶人飘零 [00:33.59]转眼之间白雪遮晴空 [00:42.19]寒风袭严冬 [00:49.00]莫待樱花树开春来 [00:56.18]也踏雪寻芳踪 [01:02.95]---Music--- [01:09.43]深秋枫又红秋去留残梦 [01:22.95]我心付诸于流水 [01:29.18]恰似落叶人飘零 [01:34.71]转眼之间白雪遮晴空 [01:43.34]寒风袭严冬 [01:50.19]莫待樱花树开春来 [01:57.05]也踏雪寻芳踪 [02:03.74]---Music--- [02:29.02]转眼之间白雪遮晴空 [02:37.52]寒风袭严冬 [02:44.24]莫待樱花树开春来 [02:51.18]也踏雪寻芳踪 [02:58.85]----End----