[ti:四季歌] [ar:周璇] [al:] [offset:500] [00:00]四季歌 [00:06.59]周璇 [00:09.78]田 汉 词 贺绿汀 曲 [00:11.41] [00:14.92]春季到来绿满窗, [00:20.36]大姑娘窗下绣鸳鸯。 [00:25.28]忽然一阵无情棒, [00:31.98]打得鸳鸯各一旁。 [00:39.58] [00:42.68]夏季到来柳丝长, [00:48.62]大姑娘漂泊到长江。 [00:53.37]江南江北风光好, [00:59.83]怎及青纱起高粱。 [01:06.07] [01:11.02]秋季到来荷花香, [01:15.60]大姑娘夜夜梦家乡。 [01:20.31]醒来不见爹娘面, [01:26.58]只见窗前明月光。 [01:32.83] [01:37.69]冬季到来雪茫茫, [01:42.25]寒衣做好送情郎。 [01:46.97]血肉筑出长城长, [01:53.23]奴愿做当年小孟姜。