[ti:加暝班Part2] [ar:董事长乐团] [al:十一台] [offset:500] [00:01.79]加暝班 Part2 [02:03.91][01:40.41][01:03.51][00:06.61] [00:51.38]透早出门准时去做工 这款的生活已经归落冬 [00:57.95]虽然艰苦嘛是一工过一工 [01:00.87]厝内的子儿是我打拼的希望 [01:15.19]头家遂工对我碎碎念 呒知我已经足赌烂 [01:22.00]三不五时逼阮加暝班 [01:24.80]做牛做马啊钱拢伊赚 [01:27.68]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你拢呒知 [01:30.89]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你甘会知 [01:33.88]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你拢呒知 [01:36.67]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你甘会知 [01:52.28]下班了后我心情轻松 三五个朋友相招来敲虎烂 [01:57.94]反正人生已经空空空 朋友配烧酒使我茫茫茫 [02:16.02]阮某遂晚招我加暝班 娶到伊我是减活咧归落冬 [02:21.89]我的小弟啊已经一工不如一工 拜托你唛搁叫我加暝班 [03:39.76][02:27.66]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你拢呒知 [03:42.31][02:30.27]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你甘会知 [03:45.18][02:33.35]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你拢呒知 [03:48.34][02:36.52]足累ㄟ 足累ㄟ 足累ㄟ 你甘会知 [03:54.37][02:39.47] [03:28.13]阮某工叫我加暝班 阮某工叫我加暝班 [03:33.84]