[ti:铃通天地线] [ar:软硬天师] [al:《广播道软硬杀人事件》] [00:11.00]<铃通天地线> [00:22.00]软硬天师 [00:33.00] [00:47.76]一个人坐系屋企闷闷地 系度等电话 [00:50.89]不如打比你 摊开本书 温到好多个知已 [00:54.78]一七三 一七三 一七三二四 [00:57.55]寂寞先生二十六岁 身高五尺四 [01:00.20]识听歌行街 仲有部卡拉ok [01:02.36]我无不良嗜好 又未结婚 [01:04.86]喜欢新鲜刺激 偶像系邵音音 [01:07.66]留言林把七十三 一个已婚妇人 [01:10.12]爱夜晚吹口琴 日头玩健身 [01:12.76]我个上唇又瘦 个下唇又厚 [01:15.02]打甘耐电话 都系想征番个友 [01:18.16] [01:38.55]寂寞的心 lonely heart俱乐部 [01:40.63]位位收费 公价每秒钟六毫 [01:43.29]修女浪子文员咕喱医生娇娃大只佬 [01:46.12]讲完0野唔驶负责 真0系好 [01:48.42]喂 星期六晚望住天花板 [01:50.96]哦 听住peter gabriel 首歌0系中板 [01:54.00]唏 我一个傻佬走去红馆睇show [01:56.10]车 0系咪0甘钟意罗拔狄尼路 [01:58.80]咩呀!你去美加我番乡下都几好呀 [02:01.20]嘻!芝士生菜加芝麻 人人食过笑哈哈! [02:04.01]哦!去温川保久龄定系山本耀司 [02:06.61]哎!永远怀念与发街个间esprit [02:09.20] [02:29.45]唏!唔好意思个电话痴左线 [02:31.74]听到"哔"一声之后 你就开始留言 [02:34.30]倾心事讲政治 探索人生意义 [02:36.71]讲真个句 你又知唔知 [02:39.30]个花名叫公子 其实想占便宜 [02:42.04]动静皆宜年青妈咪 会讲性事 [02:44.52]miss爱搞笑 想你系电话叫 [02:47.62]纹身怕丑小生 问你要唔要 [02:49.56]以口交友 无须见面 [02:52.13]有你有我有情有山有海又有天 [02:54.78]无法无天 无际无边 [02:57.41]得个讲字 系咪痴左线 [03:00.13] [03:13.59]"喂 有无人系度! [03:17.67]我好闷! 可唔可以温个人同我倾吓解" [03:21.37]