[ti:风景] [ar:窦唯] [al:山河水] [by:mp3.91.com] [offset:500] [00:00.88]风景 [00:05.74]曲:窦唯 词:窦唯 [00:10.82]mp3.91.com [00:16.44]炊烟讲故事 [00:22.05]淡蓝的晚间 [00:26.32]暮色槐杨柳 [00:31.86]淌满溪流 [00:35.60]在远方记起一些方向 [00:43.05]好象天刚亮 [00:48.16]目光随山里林间沃土云空飘荡 [00:59.04]. [01:37.04](music) [02:04.04]. [02:41.04]mp3.91.com [03:28.38](end)