[ti:Yi na pa yiu ddia] [ar:曾淑勤] [al:A-Vai来了] [by:炫网资讯 Liuxuan.com] [offset:500] [00:01.22]歌手: 陈建年 [00:02.91]专辑: A-Vai来了 [00:03.51]歌曲: Yi na pa yiu ddia [00:04.53]词/曲:陈建年 [00:05.82] [00:10.17]talking [01:04.66]music [01:46.70] [05:21.05][03:45.46][01:47.89]Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Nan Gu A Li An [05:31.62][03:55.89][01:58.30]Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Nan Gu Wa Di Yan [04:11.19][02:13.85]嘿 多么想念着你 嘿 从没忘记过你 [04:21.76][02:24.38]好久不见 对你的思念从不曾改变 [04:31.89][02:34.54]嘿 好好保重自己 嘿 等你回来相聚 [04:42.34][02:44.94]多么期待会有那一天 看到你容颜 [04:51.85][02:54.54]真情 将你我心相连 不管距离多遥远 [05:02.20][03:05.13]真情 让你我不埋怨 [05:09.94][03:12.59]就算地老天荒一样 珍惜到永远 [05:42.98][03:23.94](Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Nan Gu A Li An) [05:52.44][03:34.80](Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Yi-Na-Pa-Yiu-Ddia Nan Gu Wa Di Yan)