[ti:LOVE] [ar:BEYOND] [al:LOVE@LIFE] [by:MP3.91.COM] [00:00.20]MP3.91.COM [00:00.00]LOVE [00:09.00]词 \ 叶世荣. 曲 \ 叶世荣. 主唱 \ 叶世荣. [00:19.00] [02:36.00][00:27.00]传来的声音好熟悉 [02:39.00][00:30.00]一个人好象在梦里 [02:44.00][00:34.00]一直在想念你 [02:49.00][00:40.00]远方的你不要哭泣 [02:52.00][00:43.00]因为我从来没故意 [02:57.00][00:47.00]伤害了你的心 [03:03.00][00:53.00]你最爱问我 [03:06.00][00:56.00]什么时候可以陪伴着你 [03:15.00][01:06.00]你对我说过 [03:19.00][01:09.00]不能入睡 太累 [03:23.00][01:14.00]一个人太空虚 [03:29.00][02:11.00][01:19.00]轻轻的呼吸 在耳边 [03:35.00][02:17.00][01:25.00]你是否已陶醉在怀里 [03:41.00][02:24.00][01:32.00]漫漫长夜里 拥抱你 [03:48.00][02:30.00][01:38.00]我只想对你说 [03:53.00][01:43.00]I LOVE YOU [04:10.00] [04:25.00] [04:35.00]