[ti:好汉歌(央视版水浒传主题曲)] [ar:刘欢] [al:] [offset:500] [00:00.84]好汉歌(央视版水浒传主题曲) [00:04.23]主唱:刘欢 [00:05.44] [01:05.73][00:06.35]大河向东流哇 [01:07.93][00:08.53]天上的星星参北斗哇 [01:11.01][00:11.13](嘿嘿嘿嘿 参北斗哇) [00:13.53](生死之交一碗酒哇) [01:13.01](不分水天一碗酒哇) [01:15.54][00:16.03]说走咱就走哇 [01:17.74][00:18.37]你有我有全都有哇 [01:20.41][00:20.93](嘿嘿嘿嘿 全都有哇) [00:23.32](水里火里不回头哇) [01:22.62](一路看天不低头哇) [02:19.76][01:25.33][00:25.80]路见不平一声吼哇 [02:22.11][01:27.65][00:28.18]该出手时就出手哇 [02:24.46][01:30.14][00:30.72]风风火火闯九州哇 [02:27.10][01:32.83][00:33.21](该出手时就出手哇) [02:29.45][01:35.06][00:35.67](风风火火闯九州哇) [02:32.35][01:37.78][00:38.30]嘿呀依 儿呀唉 嘿唉嘿依儿呀 [02:37.31][01:42.89][00:43.35](嘿呀依 儿呀唉 嘿唉嘿依儿呀) [02:41.83][01:47.42][00:47.92]路见不平一声吼哇 [02:44.43][01:50.16][00:50.47]该出手时就出手哇 [02:46.91][01:52.50][00:53.01]风风火火闯九州哇 [02:50.14][01:55.56][00:56.00](嘿嘿 嘿嘿呦嘿嘿 嘿嘿 嘿嘿呦嘿嘿) [02:00.99](music) [02:56.16](哈......) www.1ting.com