[ti:Unfolding Fans] [ar:Andrew Bird] [al:Noble Beast] [by:李泽昊] [00:02.00]Andrew Bird - Unfolding Fans [00:07.00]LRC by lzh ,from jiangxi pingxiang [00:12.00]@ www.1ting.com @ [00:17.00]