[ti:药] [ar:董事长乐团] [al:花光他的钱] [00:00.01]董事長樂團 - 藥 [00:00.02] [00:00.03]作詞:杜文祥 [00:00.04]作曲:杜文祥 [00:00.05]編曲:董事長樂團 [00:00.06]專輯:花光他的錢 [00:06.11] [00:06.87]< M u s i c . . . . > [02:10.70] [02:11.61]我還在等 [02:15.74]我不能多問 [02:19.70]我不能出聲 [02:23.53]也不能亂想 [02:28.43]有多少青春 [02:32.40]莫名的癡人 [02:36.50]寂寞的紅塵 [02:40.50]我一直撐 [02:43.34] [02:46.70]< T h e E n d > [03:21.39]