[ti:明月千里寄相思] [ar:蔡琴] [al:旧曲情怀(第二辑)] [00:05.61]明月千里寄相思 [00:06.61]演唱:蔡琴 [00:07.64] [00:26.64]夜色茫茫 [00:31.13]罩四周 [00:33.08]天边新月如钩 [00:39.45]回忆往事 [00:43.39]恍如梦 [00:45.85]重寻梦境 [00:48.31]何处求 [00:52.99]人隔千里路悠悠 [00:58.75]未曾遥问 [01:03.10]心已愁 [01:05.08]请明月 [01:07.53]代问候 [01:11.15]思念的人儿泪常流 [01:17.75] [01:43.84]月色朦朦 [01:48.70]夜未尽 [01:50.48]周遭寂寞宁静 [01:56.84]桌上寒灯 [02:00.91]光不明伴我独坐 [02:05.70]苦孤零 [02:10.80]人隔千里无音讯 [02:16.17]欲待遥问 [02:20.54]终无凭 [02:22.45]请明月 [02:25.06]代传信 [02:28.65]寄我片纸儿为离情 [02:35.47]