[ti:我的爱] [ar:蔡秋凤] [al:花落土时] [00:00.00]蔡秋凤-我的爱 [00:03.62]作词:李岩修 作曲:徐嘉良 [00:09.91] [02:10.09][00:31.33]我对你的情你拢无要 心内有千万感慨 [02:18.91][00:41.91]这是付出的最后一次 今后不愿搁再爱 [02:27.44][00:51.08]坐惦冷冷的一间厝内 心飞向海角天涯 [02:36.29][00:58.87]爱哪乎别人蹧踏无彩 不如拢收收回来 [03:28.13][02:45.65][01:09.01]啊~天不知 地不知 我的爱 [03:32.81][02:53.04][01:16.58]心藏置咧什么所在 是咸咸的目屎啊 [03:39.89][03:00.85][01:23.55]深深的海 阮无法度甲你爱 [03:46.25][03:07.02][01:30.31]啊~天不知 地不知 我的爱 [03:51.09][03:11.77][01:35.07]失落置咧什么所在 心只想要飞飞飞 [03:58.43][03:19.19][01:42.28]飞向天涯 阮无免搁等你回来 [04:06.29][01:50.88]