[ti:爱甲这硬斗] [ar:蔡秋凤] [al:花落土时] [offset:500] [00:00.00]蔡秋凤-爱甲这硬斗 [00:03.79]作词:李岩修 作曲:徐嘉良 [00:09.83] [00:35.83]你送阮到门口 并没意思将阮留 [00:44.38]一句话拢无讲 你只是想要赶紧走 [01:59.88] [00:52.63]谁知影你的手 会将别人揽着着 [02:07.81] [01:02.01]你对阮的等候 煞变成完全无重要 [02:51.63] [01:10.21]你将你讲的话放水流 爱的心早就无效 [03:00.09] [01:18.63]看阮苦苦目屎为你流 当做吵闹 [03:07.31] [01:25.38]你将你讲的话忘记了 理由是你做不到 [03:15.19] [01:34.50]因为你讲爱阮太困扰 太硬斗 [03:24.76]