[ti:牧羊曲] [ar:龚玥] [al:民歌红] [00:-0.47]歌名:牧羊曲 [00:08.66]牧羊曲 [00:24.90]演唱:龚玥 [00:35.88] [00:41.79]日出嵩山坳 晨钟惊飞鸟 [00:56.81]林间小溪水潺潺 坡上青青草 [01:10.20]野果香 山花俏 [01:20.23]狗儿跳 羊儿跑 [01:27.26]举起鞭儿轻轻摇 [01:37.00]小曲满山飘满山飘 [01:47.53] [02:27.78]莫道女儿娇 无暇有奇巧 [02:41.12]冬去春来十六载 黄花正年少 [02:54.89]腰身壮 胆气豪 [03:04.54]常练武 勤操劳 [03:11.64]耕田放牧打豺狼 [03:21.44]风雨一肩挑一肩挑 [03:30.29]风雨一肩挑一肩挑 [03:41.37]一肩挑 [03:50.37]