[ti:] [ar:] [al:] [by:] [offset:0] [00:01.58]飘香梦 [00:06.45]演唱:李茂山 [00:09.32] [00:21.61]爱在心底爱在心底 [00:30.19]却不敢盼望再相依 [00:38.77]多少的柔情和蜜意 [00:47.40]就让它永远成回忆 [00:56.13]眼看那飞雁双比翼 [01:04.80]凭添我一片相思意 [01:13.38]盼望你自己要珍惜 [01:22.01]我也会默默祝福你 [01:30.60] [01:47.92]爱在心底爱在心底 [01:56.53]却不敢盼望再相依 [02:05.19]多少的柔情和蜜意 [02:13.77]就让它永远成回忆 [02:22.47]眼看那飞雁双比翼 [02:31.13]凭添我一片相思意 [02:39.76]盼望你自己要珍惜 [02:48.34]我也会默默祝福你 [02:56.54]