[ti:爱到心慌] [ar:陈志朋] [al:] [00:04.89] 陈志朋 [00:07.08]爱到心慌 [00:11.55] [00:22.23]抬头望看见你羞怯的模样 [00:27.51]不觉又开始紧张 [00:31.31]我眼光不知道该往哪里放 [00:36.54]又不愿离开你身旁 [01:51.14][00:39.95]回头望 有多少爱情的战场 [01:56.88][00:45.50]我总是轻松抵抗 [02:00.44][00:49.03]你眼光却让我迷失了方向 [02:05.17][00:54.05]想挣扎都觉得勉强 [03:09.35][02:08.86][00:57.81]啊 从来不曾怕受伤 [03:16.13][02:13.72][01:02.61]你却教我无法伪装 [03:20.73][02:18.38][01:06.54]把我放在你心上 [03:22.45][02:20.04][01:08.95]能有多少重量 [03:25.21][02:22.45][01:11.50]答案竟然我都不敢想 [03:29.64][02:27.41][01:16.28]爱你爱到疯狂 [03:33.73][02:29.25][01:18.34]爱你爱到心慌 [03:53.98][03:36.08][02:31.47][01:20.57]从不知道我会这样失常 [03:58.29][03:49.07][03:40.22][02:35.79][01:24.63]爱你爱到疯狂 [04:00.64][03:51.62][03:42.62][02:38.17][01:27.23]爱你爱到心慌 [04:03.01][03:44.85][02:40.46][01:29.47]这次我是真有点傍徨 [04:06.71][02:44.46][01:33.04]爱在发烫 [04:08.86][02:46.54][01:35.48]KEEP GOING ON [04:11.08][02:48.70][01:37.64]爱在发烫 [04:13.30][02:50.87][01:39.70]KEEP GOING ON [04:20.45][02:55.64][01:44.12]