[ti:万千宠爱在一身] [ar:李克勤&周慧敏] [al:] [offset:500] [00:02.71]李克勤&周慧敏-万千宠爱在一身 [00:04.86]万千宠爱在一身 [00:06.32]作词:向雪怀 作曲:Hiroaki Lgarshi/Kazuko Kobayashi 男声:李克勤 [00:12.05](男) 无论是自己不知不觉爱得深 [00:17.23]还是自己根本早对你痴心 [00:23.06]如是陷阱今天失足已深 [00:28.75]难自拔只想讨你欢心 [00:34.30]如若是上天偷偷的对你偏心 [00:45.36]谁亦自愿甘心的将你等 [00:51.07]情义万千将宠爱一身 [03:23.44][03:00.87][00:56.70](男) 情无限 (女) 将痴心 [03:26.34][03:03.77][00:58.67]换你的  一颗心 [03:29.04][03:06.37][01:01.65]就让我  爱上你 [03:31.81][03:09.39][01:04.30]常常在心 [03:34.68][03:12.23][01:07.17]谁人愿  将一生 [03:37.55][03:15.00][01:10.11]换你的  一点真 [03:40.64][03:18.03][01:13.00]愿奉上 (合) 每个热吻 [01:30.54](女) 常问问自己应让怎去过一生 [01:36.57]还是自己担心恋爱会伤心 [01:41.98]情路寂寞得到款款细心 [01:47.36]和现在开心因你关心 [01:53.30]情若未吝啬不分早晚爱得深 [01:58.68]甜蜜夜深轻轻躺进你衣襟 [02:04.23]谁羡慕伴我就算千万人 [02:10.39]情义万千今天变一心 [02:15.51](女) 情无限 (男) 将痴心 [02:18.60]换你的  一颗心 [02:21.10]就让我  爱上你 [02:23.86]常常在心 [02:26.65]谁人愿  将一生 [02:29.59]换你的  一点真 [02:32.64]愿奉上 (合) 每个热吻 [02:41.48](独白/女) 唔知点解 我成日都好担心 [02:44.96]爱情系唔系会令人好伤心 呢 [02:51.03]我又成日都问自己 [02:53.08]我应该点样去过呢生好... [02:56.51]你话呢... [02:58.03](独白/男) 点解女人成日都咁多问