[ti:永恒的美] [ar:田平秋月] [al:] [by:习] [00:02.00]永恒的美 [00:07.90]作词:田平 作曲:田平 [00:13.80]演唱:田平秋月 [00:19.70] [00:21.80]LRC编辑:习 QQ:335020326 [00:27.70] [01:36.91][00:29.97]我的她 [01:40.28][00:33.59]你在夜里等着谁 [01:43.81][00:36.99]哭红了眼 [01:47.43][00:40.28]空的酒杯残留着余味 [01:51.10][00:44.36]你总说 [01:54.28][00:47.51]一切一切都好傻 [01:58.12][00:51.24]所有的美 [02:01.21][00:54.67]都是自己一相情愿的伤悲 [03:01.62][02:05.22][00:58.15]你说你好累 [03:04.96][02:08.51][01:01.49]总想找人陪你喝一杯 [03:08.77][02:12.43][01:05.19]你说你心碎 [03:12.07][02:15.60][01:08.45]没有什么能让你心醉 [03:15.80][02:19.23][01:12.38]可你知不知道 [03:19.01][02:22.52][01:15.55]你是我心中永恒的美 [03:29.77][03:23.05][02:26.46][01:19.31]你是我一生追寻的宝贝 [03:40.22][02:33.17][01:25.44]