[ti:杜甫绝句] [ar:曹沁芳] [al:影视精选] [by:东东] [00:00.29]杜甫绝句 [00:03.21]演唱:曹沁芳 钱勇先 [00:06.12]作词:杜甫 先飞 作曲:曹沁芳 [00:08.48]专辑:《杜甫绝句》 [00:10.81]歌词编辑:东东 QQ:1169231707 [00:12.76]发行公司:东芳音乐 [00:17.00]两个黄鹂鸣翠柳 [00:23.10]一行白鹭上青天 [00:30.60]窗含西岭千秋雪 [00:37.26]门泊东吴万里船 [00:43.55]---Music---- [00:57.00]两个黄鹂鸣翠柳 [01:03.10]一行白鹭上青天 [01:11.09]窗含西岭千秋雪 [01:17.15]门泊东吴万里船 [01:18.32] [01:22.53]RAP: [01:24.12]吟绝句 慕诗圣 [01:26.21]穿过文字去唐朝 [01:28.12]浣花溪 墨香飘 [01:29.40]杜甫临窗纸扇摇 [01:31.10]行千里 破万卷 [01:33.63]一千四百诗词俏 [01:34.49]新安史 悲陈陶 [01:36.10]忧国忧民字多娇 [01:37.10]读好诗 学古人 [01:38.11]大唐哪有千里遥 [01:41.02]书山路 勤为径 [01:42.36]天道自会酬勤劳 [01:44.10]读好诗 学古人 [01:46.06]笔伐口诛抒忠孝 [01:48.06]爱国情 报国志 [01:49.10]传承千年从末老 [01:53.10]喔........ [02:04.06]两个黄鹂鸣翠柳 [02:11.10]一行白鹭上青天 [02:17.59]窗含西岭千秋雪 [02:24.10]门泊东吴万里船 [02:31.06]吟绝句 慕诗圣 [02:32.59]穿过文字去唐朝 [02:34.06]浣花溪 墨香飘 [02:35.21]杜甫临窗纸扇摇 [02:37.06]行千里 破万卷 [02:39.06]一千四百诗词俏 [02:41.05]新安史 悲陈陶 [02:42.59]忧国忧民字多娇 [02:44.06]读好诗 学古人 [02:46.06]大唐哪有千里遥 [02:48.06]书山路 勤为径 [02:49.06]天道自会酬勤劳 [02:50.89]读好诗 学古人 [02:52.06]笔伐口诛抒忠孝 [02:54.06]爱国情 报国志 [02:56.06]传承千年从末老 [02:57.59]两个黄鹂鸣翠柳 [03:04.06]一行白鹭上青天 [03:11.06]窗含西岭千秋雪 [03:17.06]门泊东吴万里船 [03:29.06]嗨........ [03:33.06]啦........ [03:40.06]嗨........ [03:45.06]啦........ [03:53.81]歌词编辑:东东 QQ:1169231707 [03:59.06]-----End-----