[ti:A Better Day] [ar:JTL] [al:Enter The Dragon] [offset:500] [00:00.00]JTL - A Better Day [00:22.52] [00:24.52]A better day we nar tonagasso [00:30.00]another way amuron marobshi [00:35.93]arumdawodon uridurui chuog [00:41.82]ije du bon dashi doraoji anha [00:47.65] [00:48.57]Ibyori irohge swibge dagaur gora yegamhar su obdon na [00:53.01]gipum surphumur hamke nanudon uri gurohge he [00:55.93]ojyoyaman hedon uri dorikhir su obnun jinan shigan [00:59.50]nowa hamke hedon dongan sunsuhedon arumda wodon nanar [01:02.97]dur moduga urirur burowohedon nanardur amugodo [01:05.70]burour goshi obsodon shigandur gurohge odun gwa [01:09.05]go soge nega norur mannan gon hengun iosso [01:11.82]A better day we nar tonagasso [01:17.22]another way amuron marobshi [01:23.10]arumdawodon uridurui chuog [01:29.00]ije du bon dashi doraoji anha [01:34.79]Yo! uimi obnun haruharu jichigo oeroun ne yonghune [01:39.45]hanjurgi bichi doeo chajaon no sesang muogwado [01:42.99]bakursudo iru mar har su jochado obdon noui jago [01:46.68]hemargadon noui gu nunbich dan hanbonui immajchumu ro [01:49.82]sesangi modu ne goshi doego nan hengboghego ijen nega [01:53.52]obnun noui binjari [01:54.97]bara bonun imaumsog giphun gosui hojonham [01:57.92]amugodo hejur su obdon narur yongsohe [01:58.94]A better day we nar tonagasso [02:04.37]another way amuron marobshi [02:10.31]arumdawodon uridurui chuog [02:16.18]ije du bon dashi doraoji anha [02:22.06] [02:22.88]Uri soro saranghedon jinan gyoullo doragago [02:26.49]shiphji man ijenun nomudo manhun shigani jinan gosur kedar [02:29.90]anomunado palli hulloganun shigan ije nege [02:33.87]da gaor to darun ibyorui segye tugobge thago nerinun du [02:37.31]byam wiui nunmurdur hoemihejyo ganun chuog sogui sa [02:40.18]jindur dashi mosur chuogira hedo sojunghi ganjighe jwo [02:44.08]nege jun uriui arumdaun giogdurur [02:45.99]to darun sesang sogur hyanghe hyanghe (oh-oh-oh) [02:48.58]nar dashi to shijag hage hage (oh-oh-oh) [02:51.50]do isang norur chajin anha anha (oh-oh-oh) [02:54.46]miryon obshi norur ijo ijo (oh-oh-oh) [02:57.36]to darun sesang sogur hyanghe hyanghe (oh-oh-oh) [03:00.39]nar dashi to shijag hage hage (oh-oh-oh) [03:03.33]do isang norur chajin anha anha (oh-oh-oh) [03:06.27]miryon obshi norur ijo ijo (oh-oh-oh) [03:09.20] [03:12.42]A better day we nar tonagasso [03:18.12]another way amuron marobshi [03:24.07]arumdawodon uridurui chuog [03:29.92]ije du bon dashi doraoji anha [03:35.69]A better day we nar tonagasso [03:41.71]another way amuron marobshi [03:47.58]arumdawodon uridurui chuog [03:53.51]ije du bon dashi doraoji anha [03:59.37]