[ti:恭喜恭喜恭喜你] [ar:M-Girls] [al:金玉满堂] [00:00.00]恭喜恭喜恭喜你 [00:06.00]演唱:M-Girls [00:12.00] [00:19.14]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [00:21.70]恭喜恭喜恭喜你 [00:24.41]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [00:27.24]恭喜恭喜新年快乐 [00:30.44]万事如意 [00:31.77] [00:32.85]一元复始呀春风得意 [00:38.27]万象更新呀大吉大利 [00:43.89]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [00:46.48]恭喜恭喜恭喜你 [00:49.10]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [00:51.84]恭喜恭喜新年快乐 [00:55.30]万事如意 [01:00.14] [01:03.12]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [01:05.81]恭喜恭喜恭喜你 [01:08.48]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [01:11.26]恭喜恭喜新年快乐 [01:14.63]万事如意 [01:16.83] [01:17.05]招财进宝呀金银满堂 [01:22.36]风调雨顺呀年年有余 [01:27.97]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [01:30.59]恭喜恭喜恭喜你 [01:33.40]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [01:36.11]恭喜恭喜新年快乐 [01:39.40]万事如意 [01:55.17] [01:58.37]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:00.95]恭喜恭喜恭喜你 [02:03.70]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:06.52]恭喜恭喜新年快乐 [02:09.72]万事如意 [02:11.36] [02:12.37]一元复始呀春风得意 [02:17.36]万象更新呀大吉大利 [02:22.94]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:25.76]恭喜恭喜恭喜你 [02:28.51]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:31.27]恭喜恭喜新年快乐 [02:34.59]万事如意 [02:40.19] [02:42.39]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:45.12]恭喜恭喜恭喜你 [02:47.85]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [02:50.66]恭喜恭喜新年快乐 [02:53.87]万事如意 [02:55.57] [02:56.46]招财进宝呀金银满堂 [03:01.56]风调雨顺呀年年有余 [03:07.28]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [03:09.77]恭喜恭喜恭喜你 [03:12.72]咚咚隆锵 咚咚隆锵 [03:15.40]恭喜恭喜新年快乐 [03:18.72]万事如意 [03:27.19]