[ti:一年胜一年] [ar:M-Girls] [al:金玉满堂] [offset:0] [00:01.61]一年胜一年 - M-Girls [00:03.11]词:M-Girls [00:03.92]曲:M-Girls [00:04.91] [00:11.61]春风吹来百花艳 [00:13.31]春意满人间 [00:14.56] [00:15.72]千门万户来迎接 [00:17.40] [00:17.96]快乐的新年 [00:19.29] [00:20.41]老老少少一见面 [00:22.35] [00:22.90]拱手拜个年 [00:24.48] [00:25.23]恭喜恭喜恭喜大家 [00:27.68]事事都如愿 [00:28.97] [00:30.25]恭喜恭喜恭喜大家 [00:32.60]一年胜一年 [00:33.76] [00:35.24]大家来恭贺 [00:36.48] [00:37.23]幸福和快乐 [00:38.54] [00:39.63]恭喜恭喜恭喜大家 [00:42.06]过一个太平年 [00:43.37] [00:44.56]春风吹来百花艳 [00:46.30] [00:46.93]春意满人间 [00:48.20] [00:49.27]千门万户来迎接 [00:50.91] [00:51.68]快乐的新年 [00:52.92] [00:54.11]老老少少一见面 [00:55.97] [00:56.52]拱手拜个年 [00:57.78] [00:58.71]恭喜恭喜恭喜大家 [01:01.31]一年胜一年 [01:02.52] [01:03.98]大家来恭贺 [01:05.04] [01:05.98]幸福和快乐 [01:07.30] [01:08.49]恭喜恭喜恭喜大家 [01:11.00]过一个太平年 [01:12.27] [01:13.45]春风吹来百花艳 [01:15.14] [01:15.70]春意满人间 [01:17.01] [01:18.07]千门万户来迎接 [01:19.83] [01:20.46]快乐的新年 [01:21.73] [01:22.86]老老少少一见面 [01:24.56] [01:25.18]拱手拜个年 [01:26.55] [01:27.62]恭喜恭喜恭喜大家 [01:30.11]一年胜一年 [01:31.39] [01:42.07]春风吹来百花艳 [01:43.95] [01:44.52]春意满人间 [01:45.76] [01:46.84]千门万户来迎接 [01:48.59] [01:49.21]快乐的新年 [01:50.48] [01:51.67]老老少少一见面 [01:53.48] [01:54.11]拱手拜个年 [01:55.29] [01:56.37]恭喜恭喜恭喜大家 [01:58.30] [01:58.88]事事都如愿 [02:00.13] [02:01.31]恭喜恭喜恭喜大家 [02:03.77]一年胜一年 [02:04.95] [02:06.36]大家来恭贺 [02:07.37] [02:08.43]幸福和快乐 [02:09.68] [02:10.84]恭喜恭喜恭喜大家 [02:13.36]过一个太平年 [02:14.59] [02:15.71]春风吹来百花艳 [02:17.47] [02:18.04]春意满人间 [02:19.35] [02:20.42]千门万户来迎接 [02:22.23] [02:22.84]快乐的新年 [02:24.15] [02:25.28]老老少少一见面 [02:26.91] [02:27.58]拱手拜个年 [02:28.90] [02:30.08]恭喜恭喜恭喜大家 [02:31.93] [02:32.44]一年胜一年 [02:33.63] [02:35.17]大家来恭贺 [02:36.23] [02:37.23]幸福和快乐 [02:38.51] [02:39.61]恭喜恭喜恭喜大家 [02:42.12]过一个太平年 [02:43.37] [02:44.51]春风吹来百花艳 [02:46.32] [02:46.90]春意满人间 [02:48.15] [02:49.27]千门万户来迎接 [02:51.09] [02:51.72]快乐的新年 [02:52.93] [02:54.10]老老少少一见面 [02:55.88] [02:56.51]拱手拜个年 [02:57.71] [02:58.89]恭喜恭喜恭喜大家 [03:00.75] [03:01.32]一年胜一年