[ti:风光] [ar:尚雯婕] [al:] [00:00.23]尚雯婕 - 风光 [00:12.09] [00:14.45]作词:郭敬明 作曲:崔迪 [00:16.54] [01:50.69][00:33.51]瑞雪春风歌唱 你的目光发亮 [01:57.81][00:40.86]宇宙打开天窗 我手中烟火滚烫 [02:05.77][00:48.97]冒险旅程漫长 千里风色幻想 [02:12.69][00:55.98]万里星尘激荡 银河闪出极光 [02:18.70][01:01.81]你眼中烟火漂亮 [02:51.75] [02:52.22]谁的火 谁的光 谁的烟花最漂亮 [03:02.99]我只知道是你把梦插上翅膀 [03:23.58][02:20.94][01:04.06] [03:24.63][02:21.38][01:04.51]KAKUKAKU~ KU~你带我到月球上 [03:28.43][02:25.14][01:08.48]KAKUKAKU~ KU~在太空描绘梦想 [03:32.17][02:28.91][01:12.21]KAKUKAKU~ KU~所以在我眼睛里 [03:36.07][02:32.84][01:16.01]全世界你最风光 [03:07.15]谁的梦 谁在想 谁的冒险最辉煌 [03:18.17]我只知道有你沿路灯火闪亮 [03:39.36][02:35.94][01:19.35] [03:39.72][02:36.52][01:19.68]KAKUKAKU~ KU~沿途冒险多难忘 [03:43.81][02:40.59][01:23.69]KAKUKAKU~ KU~全宇宙看你登场 [03:47.53][02:44.30][01:27.55]KAKUKAKU~ KU~所以在我眼睛里 [03:51.50][02:48.16][01:31.28]全世界你最风光 [03:57.94]