[ti:知音梦里寻] [ar:许冠杰] [al:半斤八两] [00:00.00]知音梦里寻 许冠杰 [00:08.00]曲:许冠杰 词:许冠杰/黎彼得 [00:12.00]星星会明白我心 [00:17.00]早知恋爱尽怜闲 [00:22.00]谁料此际被情困 [00:26.00]想伊人空抱憾 [00:33.00]春色醉人夜已深 [00:38.00]结他轻奏别离韵 [00:43.00]盟誓毁碎泪难禁 [00:47.00]叹息知音梦里寻 [01:55.00][00:55.00]乱我心思伤透神 [02:00.00][01:00.00]旧爱竟贪新 [02:05.00][01:05.00]肠断那堪风阵阵 [02:10.00][01:10.00]凄怨倩谁问 [02:16.00][01:16.00]街灯已残月暗昏 [02:21.00][01:21.00]惋惜空记热情吻 [02:35.00][02:26.00][01:26.00]徒自追索绿云鬓 [02:39.00][02:29.00][01:30.00]叹息知音梦里寻