[ti:勇敢的中国人] [ar:黄耀明] [al:] [offset:500] [00:00.85]勇敢的中国人 [00:04.66]---黄耀明--- [00:14.78]做个勇敢中国人 [00:18.12]热血决抛抵抗敌人 [00:21.70]我万众一心 [00:23.42]哪惧怕艰辛 [00:25.61]冲开黑暗 [00:28.94]做个勇敢中国人 [00:32.44]热血灌醒中国魂 [00:36.03]我万众一心 [00:37.74]哪惧怕牺牲 [00:40.05]冲开黑暗 [00:43.37] [00:57.69]做个勇敢中国人 [01:01.09]热血决抛抵抗敌人 [01:04.69]我万众一心 [01:06.48]哪惧怕艰辛 [01:08.74]冲开黑暗 [01:11.87]做个勇敢中国人 [01:15.39]热血灌醒中国魂 [01:18.94]我万众一心 [01:20.78]哪惧怕牺牲 [01:23.08]冲开黑暗 [01:25.56]