[ti:秋诗篇篇] [ar:银霞] [al: ] [by:mp3.91.com] [offset:500] [00:01.00]歌曲:秋诗篇篇 [00:03.00]歌手:银霞 [00:06.00]制作:mp3.91.com [00:07.08]深秋枫又红 秋去留残梦 [00:20.03]我心付诸于流水 [00:26.08]恰似落叶人飘零 [00:31.27]转眼之间白雪遮晴空 [00:39.53]寒风袭严冬 [00:45.97]莫待樱花盛开春来 [00:52.88]也踏雪寻芳踪 [00:58.48] [01:05.75]深秋枫又红 秋去留残梦 [01:18.77]我心付诸于流水 [01:24.86]恰似落叶人飘零 [01:30.13]转眼之间白雪遮晴空 [01:38.28]寒风袭严冬 [01:44.70]莫待樱花盛开春来 [01:51.73]也踏雪寻芳踪 [01:57.22] [02:22.29]转眼之间白雪遮晴空 [02:30.17]寒风袭严冬 [02:36.49]莫待樱花盛开春来 [02:43.34]也踏雪寻芳踪 [02:49.56]