[ti:情字安准讲] [ar:张羽伟] [al:猪八戒] [00:01.03] [00:07.77]张羽伟-情字安准讲 [00:14.43] [02:49.82][00:34.03]有人为着几个钱 [02:55.16][00:39.88]亲情放呼水流去 [03:00.85][00:45.60]世间若要说有情 [03:05.87][00:51.19]那会金钱势力卡大天 [03:10.60][00:55.82] [03:12.28][00:57.28]有人为着照顾伊 [03:17.97][01:02.94]青春放呼水流去 [03:23.60][01:08.57]世间若要说无情 [03:29.27][01:14.36]吗有人牺牲着自己 [03:33.75][01:18.82] [04:19.28][03:35.18][01:20.21]安准来你就安准去 [04:24.24][03:40.40][01:25.68]短短的几十年 [04:28.49][03:45.15][01:29.62] [04:29.53][03:45.76][01:31.05]看的开还是看不开 [04:34.07][03:50.54][01:36.14]化作云烟没留什么 [04:38.82][03:55.29][01:41.50] [04:40.20][03:56.56][01:41.88]学人主持着正义 [04:45.72][04:02.08][01:47.69]救人水火里面去 [04:51.21][04:07.68][01:53.25]世间若要说有情 [04:56.41][04:13.32][01:58.73]啊由咱自己先做起 [05:01.42][04:17.75][02:03.40] [02:14.37]music...... [02:48.00]