[ti:爱阮] [ar:甲子慧] [al:爱阮] [00:01.12]甲子慧 - 爱阮 [00:14.45] [02:07.18][00:34.21]若无缘思慕袂藏心田 [02:15.68][00:42.63]若会茫酒醉为你颠 [02:23.45][00:50.37]奈何情深深 感慨缘份浅 [02:31.91][00:58.70]尚惊有缘无心牵连 [03:22.26][02:39.35][01:06.17] [03:22.86][02:40.45][01:07.27]爱阮应该主动站阮面前 [03:27.01][02:44.63][01:11.54]一声一句爱阮讲明显 [03:31.22][02:48.78][01:15.79]阮也呒是浮惦云顶 彼阵烟 [03:39.81][02:57.37][01:24.25]爱阮呒免手指金披链 [03:43.98][03:01.63][01:28.53]诚心写出送阮四句联 [03:48.16][03:05.81][01:32.66]爱阮爱阮 爱阮爱阮 [03:56.78][03:14.33][01:41.17]望你发现阮藏置 爱的深渊 [04:07.46][01:51.59]