[ti:想你到天光] [ar:江蕙] [offset:500] [01:58.46][00:29.12]天光 [02:00.71][00:33.84]呒甘起床 [02:05.09][00:38.05]呒愿 [02:07.75][00:40.71]将梦打断 [02:12.08][00:45.15]梦中声声句句 [02:18.97][01:02.40][00:51.87]梦你甘有想阮 [01:09.21]恨你 [01:11.77]没分没寸 [01:16.10]为何夜夜放阮 [03:04.42][02:29.78][01:23.11]为你 [03:06.83][02:32.10][01:27.76]袜吃袜困 [03:11.23][02:36.37]心事 [03:13.74][02:38.96]拜托白云 [03:18.22][02:43.39]讲阮 [03:20.73][02:46.32]思思念念 [03:25.26][02:50.30]想你 [03:30.84][02:55.61]想到天光 [00:00.00][99:99.99]