[ti:阿加拉] [ar:李利依] [al:手机玫瑰] [by:成] [00:02.71]阿加拉 [00:06.45] [00:10.64]专辑:手机玫瑰 [00:13.00]作曲:李永昌 [00:16.13]作词:李利依 [00:19.33]演唱:李利依 [00:22.89]网络发行:酝星文化 [00:25.99] [00:30.98]lrc编辑 超QQ 1934177527 [00:35.64] [00:40.34]雨在青山飘洒 [00:42.56]淋湿了格桑花 [00:45.75]美丽的阿佳啦飘起黑发 [00:51.28]披上彩虹的姑娘 [00:54.35]守望你牧场归来 [00:57.13]捧给你呀洁白的哈达 [01:01.84] [02:23.01][01:02.93]雪在高山飘洒 [02:25.52][01:05.60]装点着雪莲花 [02:28.57][01:08.57]纯洁的阿加拉飘起黑发 [02:34.12][01:14.18]披上银妆的姑娘 [02:37.15][01:17.12]祈祷你呀雪山归来 [02:40.07][01:20.05]捧给你呀洁白的哈达 [03:11.60][02:45.54][01:25.80]为你擎香 祝福吉祥阿妈 [03:17.33][02:51.51][01:31.56]做你的心上人 [03:18.92][02:54.16][01:33.80]陪你走天涯 [03:22.88][02:57.16][01:37.20]祝你安康 斟满酥油茶 [03:28.51][03:02.86][01:43.00]做你的心上人 [03:31.62][03:05.06][01:45.23]我的布达拉 [03:36.92][03:09.51][01:48.78] [01:59.41]说唱: [02:00.14]为你擎香 [02:01.48]祝福吉祥阿妈 [02:02.77]做你的心上人 [02:04.04]陪你走天涯 [02:05.63]祝你安康 [02:07.09]斟满酥油茶 [02:08.59]做你的心上人 [02:09.79]我的布达拉 [02:14.86] [02:22.05]