[ti:VENUS] [ar:阿妹妹] [al:] [offset:500] [00:00.00]歌手:阿妹妹 [00:00.00]歌名:VENUS [13:16.394][11:52.294]爱用它的魔杖 [04:41.617][08:40.381]将两颗心捆绑 [02:02.184][10:36.683]你从我的眼睛 找到热热的咒语 [13:41.134][07:48.382]在赤裸的爱里 [05:29.113][04:03.697]让你让我走避不及 [10:09.777][10:54.070]要做就做 [01:33.138][15:22.777]爱是我们 别人别管 [00:35.557] [12:03.111] [13:41.376][09:00.799][05:40.311]爱上你 [05:29.032][13:51.978][10:04.027]是最炫的魔力 [14:08.440][03:33.758][07:17.470]又耍赖 又粘你 [13:20.428][06:39.088][02:51.811]变女人 [02:50.920][01:52.416][00:38.330]变女孩 [16:56.751][00:35.687][14:08.317][04:21.567]BABY I'M YOUR VENUS [06:14.527][13:10.735][01:01.461][04:33.857]BABY YOU'RE MY FIRE [10:12.105][17:23.344][09:47.993][09:08.983]当感觉一点燃 [16:40.041][05:29.092][05:34.953][08:42.185]谁也别阻拦 [15:37.435][00:11.229][12:59.795][04:41.938]BABY I'M YOUR VENUS [11:18.487][00:17.756][14:13.945][12:12.261]BABY YOU'RE MY FIRE [07:22.384][10:05.101][04:56.986][10:31.536]当爱情一摊开 [02:06.353][05:35.473][04:40.423][09:59.068]谁又能不勇敢