[ti:石头记] [ar:达明一派] [al:石头记] [by:炫网资讯 Liuxuan.com] [04:37.00][00:00.00]石头记 [00:10.00]曲:刘以达 词:陈少琪 [00:38.00]看遍了冷冷清风吹飘雪 渐厚 [00:48.00]鞋踏破路湿透 [00:55.00]再看遍远远青山吹飞絮 弱柳 [01:05.00]曾独醉病消瘦 [03:04.00][01:25.00]听遍那渺渺世间轻飘送 乐韵 [03:14.00][01:35.00]人独舞乱衣鬓 [03:18.00][01:39.00]一心把思绪抛却似虚如真 [03:23.00][01:43.00]深院内旧梦复浮沉 [03:27.00][01:47.00]一心把生关死结与酒同饮 [03:31.00][01:52.00]焉知那笑黡藏泪印 [04:11.00][03:54.00][03:37.00][02:45.00][01:58.00]丝丝点点计算 [04:13.00][03:56.00][03:40.00][02:47.00][02:00.00]偏偏相差太远 [04:15.00][03:58.00][03:42.00][02:49.00][02:02.00]兜兜转转 [04:18.00][04:01.00][03:44.00][02:51.00][02:04.00]化作段段尘缘 [04:20.00][04:03.00][03:46.00][02:53.00][02:06.00]纷纷扰扰作嫁 [04:22.00][04:05.00][03:48.00][02:55.00][02:08.00]春宵恋恋变挂 [04:24.00][04:07.00][03:50.00][02:57.00][02:11.00]真真假假 [02:59.00][02:13.00]悉悲欢恩怨原是诈 [04:26.00][04:09.00][03:52.00]花色香皆看化