[ti:月光光] [ar:江志丰] [al:七天] [00:01.14]月光光 [00:04.05]主唱:江志丰 [00:06.84]词曲:竹间也 [00:08.75] [00:11.96]发行:2012-04-24 [00:15.22] [02:47.53][00:41.00]月光光 秀才郎 秀才骑白马要过南潼 [03:00.97][00:54.68]南潼袂置过 心肝心肝在著火 [03:09.76][01:04.04] [03:11.17][01:05.23]月娘光光白光线 照到寂寞的安平城 [03:23.58][01:17.42]阮的目睭霑到沙 日屎日屎擦袂乾 [03:37.37][01:31.24]月娘月娘抓我金金看 甘是笑阮为伊在拖磨 [03:50.06][01:43.88]月娘月娘你甘有在听 听阮心内哀怨的彼首歌 [04:04.25][01:58.04]嘿嘿嘿都一隻鸟仔哮揪揪 呼嘿呼 [04:17.54][02:11.38]哮到三更一半暝找无巢 呼嘿呼 [04:27.57][02:19.56] [02:19.92]Music [04:36.21]追求着永远的豪记音乐,拒绝改变.....