[ti:弃] [ar:达明一派] [al:石头记] [offset:500] [00:00.40]弃 [00:01.27] [00:02.32]达明一派 [00:03.48]石头记 [00:04.95] [00:05.10]萦绕心里乐与悲 [00:11.29]在最终是无复记 [00:17.48]垂死心已没法起 [00:23.78]让我天上觅转机 [00:29.98]我愿遗弃 [00:33.14]一切罪与非 [00:36.47]寂莫中说别离 [00:42.35]