[ti:Love & Freedom] [ar:温力铭] [al:Love Above All] [by:LIUYQ] [00:08.00](听到吗 听到吗) [00:14.00]每日一朝早 个个都会拿份报纸 [00:17.00]睇睇有咩没有新闻 又有D么o野故事 [00:19.00]睇来睇去都系只得"离家出走"四个字 [00:22.00]其实是唔是报纸印错 定系我唔识字 [00:25.00]其实系唔系 社会越来越多事 [00:27.00]搞到D年轻人 都要"自由"两个字 [00:31.00]拒地唔想日日被人控制被人怀疑 [00:34.00]但系你地有无想捻过 你地容易做错事 [00:37.00]日日话 父母对你唔好 虽对你鄙视 [00:39.00]讲到自己几有本事 唔想大人多事 [00:41.00]但系到头来 么都无做到 坐系嘘 [00:45.00]究竟你地明唔明白"自由"两个字 [00:48.00]讲真世上边有父母唔锡自己孩儿 [00:50.00]只系你地唔用心去睇 成件事 [00:53.00]唱: [00:54.00]不明白 不需要不想看到不要知道 [01:00.00]你的好 我故意假装看到又看不到 [01:05.00]你对我的好 我是真的知道 [01:11.00]我不想 不想有个人对我好 [01:22.00]Rap: [01:27.00]你地每次 日夜系度顶撞父母 [01:30.00]话要追寻理想强调自由 Set Me Free [01:33.00]讲一次 顶一次 唔会理解成件事 [01:36.00]其实你地嘛咁霸道 咁自私 [01:39.00]无错有时 父母真系好鬼过份猜疑 [01:41.00]捻一捻 其实你地嘛系咁鬼无知 [01:44.00]若然距地要放弃 早就已经放弃 [01:47.00]唔史等到你地顶心顶肺 系度担心你 [01:50.00]知唔知 其实做父母 不易做 [01:53.00]为佐你好先至系度调整你前途 [01:55.00]吾通得闲无o野做 生你出来拿来吵 [01:58.00]讲真你心里有数 边个为你好 [02:01.00]世上无难事 只要有心解决成件事 [02:04.00]唔需要吵来吵去世界变得靓D 变得靓D [02:07.00]唱: [02:08.00]不明白 不需要不想看到不要知道 [02:13.00]你的好 我故意假装看到又看不到 [02:18.00]你对我的好 我是真的知道 我不想 不想有个人对我好 [02:33.00]不想看到 不想要知道 不想要太多的爱让我烦恼 [02:44.00]不想要有太多的 牵绊 我想一个人走那 有多好 [03:00.00] [03:09.00]不明白 不需要不想看到不要知道 [03:15.00]你的好 我故意假装看到又看不到 [03:21.00]你对我的好 我是真的知道 我不想 不想有个人对我好 [03:37.00]不想不想 有个人对我好 (听到吗 听到吗)