[ti:何茫然] 匹配时间为: 04 分 36 秒 的歌曲 [00:00.00]何茫然 [00:26.50]pa ra me ji neng a ryon han sa rang [00:47.83]Peor hae ye ji de sa ra chyo ka na [01:04.02]chon hae rur kwein der mo da har sa rang [01:17.33]chong sang e sae kyo mi wo do kop da [01:32.31]nop ko ner jin ha ne ri na do ro ham ke sar ja ha do ra [01:47.35]kip ko hom han pa da ro sa ra u nier che sa rang un [02:04.89]