[ti:感情黑白话] [ar:陈思安] [al:我无醉] [by:炫网资讯 elevenhit] [00:03.82]歌名:感情黑白话 [00:09.65]歌手:陈思安 [00:15.34]专辑:我无醉 [00:21.44]冷暖世界 看真多 感情事 我也听过 [00:29.73]山盟甲海誓 不过是白贼话 不倘相信太多 [02:08.67][00:38.26]闪烁廿光 热闹街 感情是 早晚会退 [02:17.02][00:46.56]无爱免解释 干最后的一杯 好坏就要随人过 [02:25.48][00:55.28]黯淡的月冷风块吹 寂寞惦阮的身边徘徊 [02:34.14][01:03.53]不管烧酒阮饮落千万杯 寒冷煞打死也抹退 [03:22.35][02:44.33][01:13.86]不愿茫茫的梦中黑白话 乎你看出阮心内的怨嗟 [03:30.49][02:52.40][01:22.16]对你的痴迷 变成是别人的间仔话 [03:38.96][03:01.04][01:30.36]哪是酒醇讲的话尚坦白 不如醉死也无差阮一个 [03:47.33][03:09.49][01:38.89]阮不是最后 好命的那一个 就无奉陪 有缘再会