[ti:阿爸的脚踏车] [ar:陈盈洁] [al:] [00:00.00]阿爸的腳踏車 [00:05.00]作曲:呂禎晃 [00:10.00] [00:25.25]踏著腳踏車 [00:29.71]淋著雨直直行 [00:35.79]車站在叨不知影 [00:40.78]只有聽著阮喘氣的聲 [00:51.87]怪你無心肝 [00:56.91]看著我直直罵 [01:02.14]天頂閃電像毒蛇 [01:07.73]囝仔人實在不知死活 [01:18.22]阿爸 你敢有勇健 [01:23.76]阿爸 我好強的個性 [01:28.60]猶原使人討厭 [01:31.97]彼個傷我心的人 [01:36.16]留一堆債務 [01:39.21]教阮打拼 [01:42.07]我真恨 [01:44.64]當初你講的話 [01:47.74]攏無聽 [01:50.55]阿爸 愛是啥物件 [01:55.57]阿爸 為何付出了後 [02:00.01]袂凍後悔看破 [02:03.43]你心愛的查某仔 [02:07.99]猶原在情路 [02:10.66]步步來踏 [02:13.78]我會記 [02:16.14]愛是兩個人 [02:18.48]拿出勇氣 [02:21.13]做伙來擔 [02:28.04] [02:49.78]怪你無心肝 [02:54.27]看著我直直罵 [02:59.94]天頂閃電像毒蛇 [03:05.10]囝仔人實在不知死活 [03:15.70]阿爸 你敢有勇健 [03:21.20]阿爸 我好強的個性 [03:25.42]猶原使人討厭 [03:28.94]彼個傷我心的人 [03:33.16]留一堆債務 [03:36.42]教阮打拼 [03:39.35]我真恨 [03:42.09]當初你講的話 [03:44.89]攏無聽 [03:48.35]阿爸 愛是啥物件 [03:53.13]阿爸 為何付出了後 [03:57.38]袂凍後悔看破 [04:00.95]你心愛的查某仔 [04:05.77]猶原在情路 [04:08.32]步步來踏 [04:11.41]我會記 [04:13.68]愛是兩個人 [04:16.12]拿出勇氣 [04:18.64]做伙來擔 [04:30.08]