[ti:军营飞来一只百灵鸟] [ar:陈小梅] [al:-] [by:wl] [00:02.02]军营飞来一只百灵鸟 [00:04.03]演唱:陈小梅 [00:06.60]歌词由网友白山上传 [00:10.86] [00:16.89][01:37.16]天边飘过一朵白云 [00:24.99][01:45.11]军营飞来一只百灵 [00:32.98]她唤醒冰山寂寞的梦境 [00:41.11]她给士兵带来了少女的温馨 [00:49.14][02:08.99]哪里是百灵飞落的地方 [00:57.16][02:17.01]哪里就闪耀着翠绿的星星 [01:05.14][02:25.15]哪里是百灵飞落的地方 [01:13.14][02:33.06]哪里就回荡着欢乐的歌声 [01:21.53] [01:53.11]她摇弋戈壁弯弯的月亮 [02:01.05]她把温柔洒满了冰雪的边境 [02:41.84]啊... [03:07.97] [03:08.97]向守卫祖国边疆的战士们致敬! [03:13.66]