Brother Su - 主页

随便听几首

Brother Su歌迷最喜欢的歌曲

全部9首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 It Was You

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 왜 이러니(Feat. 스윙스)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 It Was You (Ra.D Remix) 

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 Intro (늦잠)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 소심해서 그래(Feat. 달총이)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 윗집 여자

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 좋대요

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 I'm With You(Feat. Ra.D)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 다른 별(Feat. Lovey)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 팔베개

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Brother Su的精选专辑

全部2张专辑

Brother Su的个人档案

更多详细资料

韩国新人歌手Brather Su

Brother Su的留言板

正在载入,请稍候...