Page - Quella Ragazza E Un Sogno

专辑:
Quella Ragazza E Un Sogno
歌手:
Page
语言:
韩语
发行时间:
2003-04-21
风格:
K-POP
授权单位
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

在五光十色的K-POP樂壇中,Page在第五張大碟《Quella Ragazza E Un Sogno》再顯她獨特的唱腔及高質素的音樂!由第一至第四張專輯,Page演繹的POP、R&B、Popera、Cross-over等樂曲深受樂迷歡迎;踏入第五張大碟,她先讓樂迷評論新曲,才發行新大碟,可見她對新碟的重視程度,以及她的受歡迎程度。主打歌「I'm always alone」,乃一首動人的抒情作品;相比以往的歌曲,新主打歌的簡單調子,反而更受歡迎。专辑《Quella Ragazza E Un Sogno》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Page 를 열며...

播放 收藏 歌词 下载

02 난 늘 혼자였죠

播放 收藏 歌词 下载

03 You & Me

播放 收藏 歌词 下载

04 축하해요

播放 收藏 歌词 下载

05 Night Fever

播放 收藏 歌词 下载

06 제발

播放 收藏 歌词 下载

07 다시 (Popera Version)

播放 收藏 歌词 下载

08 나 행복할께요

播放 收藏 歌词 下载

09 리허설(미안한 고백)高清MV

播放 收藏 歌词 下载

10 아니길 바래高清MV

播放 收藏 歌词 下载

11 다시 사랑이 올까

播放 收藏 歌词 下载

12 배려

播放 收藏 歌词 下载

13 다시 (Pop Version)

播放 收藏 歌词 下载

14 길 (드라마 '여인천하'중에서...)

播放 收藏 歌词 下载

15 Page 를 열며...

播放 收藏 歌词 下载

16 난 늘 혼자였죠

播放 收藏 歌词 下载

17 You & Me

播放 收藏 歌词 下载

18 축하해요

播放 收藏 歌词 下载

19 Night Fever

播放 收藏 歌词 下载

20 제발高清MV

播放 收藏 歌词 下载

21 다시 (Popera Version)

播放 收藏 歌词 下载

22 나 행복할께요

播放 收藏 歌词 下载

23 리허설(미안한 고백)

播放 收藏 歌词 下载

24 아니길 바래

播放 收藏 歌词 下载

25 다시 사랑이 올까

播放 收藏 歌词 下载

26 배려

播放 收藏 歌词 下载

27 다시 (Pop Version)

播放 收藏 歌词 下载

28 이별이 오지 못하게

播放 收藏 歌词 下载

29 Page 를 열며...

播放 收藏 歌词 下载

30 난 늘 혼자였죠

播放 收藏 歌词 下载

31 You & Me

播放 收藏 歌词 下载

32 축하해요

播放 收藏 歌词 下载

33 Night Fever

播放 收藏 歌词 下载

34 제발

播放 收藏 歌词 下载

35 다시 (Popera Version)

播放 收藏 歌词 下载

36 나 행복할께요高清MV

播放 收藏 歌词 下载

37 리허설(미안한 고백)

播放 收藏 歌词 下载

38 아니길 바래

播放 收藏 歌词 下载

39 다시 사랑이 올까

播放 收藏 歌词 下载

40 배려高清MV

播放 收藏 歌词 下载

41 다시 (Pop Version)

播放 收藏 歌词 下载

Page的精选专辑

全部1张专辑