Taproot - Blue-Sky Research (U.S. Version)

专辑:
Blue-Sky Research (U.S. Version)
歌手:
Taproot
语言:
英语
发行时间:
2005-08-15
风格:
另类摇滚
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Blue-Sky Research (U.S. Version)》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 I Will Not Fall For You (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

02 Violent Seas (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

03 Birthday (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

04 Facepeeler (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

05 Calling (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

06 Forever Endeavor (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

07 April Suits (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

08 Lost In The Woods (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

09 So Eager (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

10 She (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

11 Promise (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

12 Nightmare (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

13 Blue-Sky Research / What's Left (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

Taproot的精选专辑

全部0张专辑